Juck!

Juck!

I JUCK delar gruppens medlemmar sina olika erfarenheter av makt i relation till ras, kön och/eller sexuell läggning med varandra och bär med dessa erfarenheter till det gemensamma scenrummet. Där sammanförs gruppens olika viljor, minnen och erfarenheter av förtryck till en rörelse: jucket. JUCK initierades 2012 och har sedan dess turnerat teatrar och tagit över offentliga rum med deras praktik som rör sig i landskapet mellan aktivism och scenkonst. Medlemmarna i JUCK är: Tarika Wahlberg, Shirley Harthey Ubilla, Madeleine Ngoma, Cajsa Godée, Emelie Empo Enlund, Feyona Naluzzi Thulander.