Adiosa Flipflop Service

Adiosa Flipflop Service

Har du en person eller en situation som lämnats oavslutad? Vill du få hjälp att klippa dina känslomässiga band med ett gammalt ex, en unken plats eller familjemedlem? 

Välkommen att göra upp med dina gamla spöken tillsammans med två queera dödsdoulor! 

Ta med dig ett föremål som representerar personen eller platsen du vill avsluta: en foto, en strumpa eller en lapp med ett namn. Tänk på att du kommer lämna det du tar med dig hos  doulorna så ta inte med något som du vill få tillbaka. 

OBS: rök kan förekomma

OBS: den du vill bli av med kommer inte till skada