Andrea Monster

Andrea Monster

Andrea Monster, det är jag! En tjej från Chile som bor i Barcelona. Jag designar och skapar outfits för alla som vill uttrycka sig och lyfta fram sitt mest originella och autentiska jag.

Oavsett om du är en dragqueen, eskort eller artist, så kan vi forma och skapa din fantasi! Korsetter, bikinis och harness? You name it, jag gör det. Enskild artist eller ett stort dansteam, jag är din tjej. Jag njuter av hela skapelseprocessen, och på ett visst sätt lägger jag min vördnad i dina händer!