Thando Fuze

Thando Fuze

Thando Fuze är spoken word-artist, författare, curator och har skrivit diktsamlingen “Conversations with The Human”, som är hennes självpublicerade debut. Fuze föddes och växte upp i Durban, Kwa-Zulu Natal, en stad känd som Sydafrikas lekplats. Hon är grundare av och leder litteratur- och performancekonst kompaniet/företaget Fuze Art, som fokuserar på verk av kvinnliga konstnärer. Hennes arbete/konstnärskap utforskar ämnen kring identitet och individualism, sexualitet och (o)jämställdhet, och politik som alla i olika form berör kärleken som tematik. Fuze skrivande började som ett sätt att fly verkligheten och ett verktyg för att undvika, som senare blev en sorts terapi att skriva fram sig själv i, för att uppmuntra läkande, och för att utforska ordets makt och det roliga/njutningsfulla i att upptäcka ett språk för våra erfarenheter som människor.

2016 startade Fuze projektet SHEfted Minds, en plattform vars syfte är att ge möjlighet för kvinnliga konstnärer att visa upp sina kreativa verk / sin konst.  Hon jobbar också med olika skolor och högskolor som Peer Educator i och runt Pinewood, där hon etablerar poesisammanhang som används som trygga rum för ungdomar så att de kan samtala om ämnen som berör dem, med spoken word som metod.