Uresa

Uresa

Uresa är en nyligen publicerad poet från Kosovo som deltar på årets konstmässa (endast söndagen). Hon är en fri själ, aktivist, performanceartist, och särskilt en feministisk killjoy. För närvarande är hon dubbelutbildad inom sociologi och feministiska, genus- och sexualitetsstudier vid Wesleyan University, CT, USA. Att skriva är en av hennes specialiteter, att ifrågasätta och denaturalisera sociala binärer är hennes starka sida. Som författare, aktivist och konceptuell performanceartist har hon alltid sett konst och aktivism som oupplösliga från varandra. Hennes senaste bok ”How the Hell Do I Abort a Demon” reflekterar över den moderna människans inre värld under dagens sammanlänkade förtryckande system. Dikterna är skrivna i fri vers och är en produkt av specifik kunskap från jaget, och legitimerar berättelser om marginaliserade, kroppen som en plats av  kunskap-produktion och känslor som ett sätt att veta. Från att skrika slampoesi i protester mot utvisning i Nederländerna till uppträdande av originalverk på FemART-festivalen i sydöstra Europa, har kombinationen av konst och aktivism format hennes liv. Hon fortsätter att vara en del av konstnärliga projekt, inklusive performancekonst, feministiska podcasts, teaterföreställningar och till och med filmskapande, med en feministisk agenda som alltid väcker och ger näring åt logiken.