Eden Lost

Eden Lost

Eden Lost deltar i lördagens samtal om kink, bdsm, sexpositiva sammanhang för queera i Sverige. Andi Malm, Thamine Mossavion aka ”Prinssessan T” och Eden Lost samtalar med varandra och publiken om begär, njutning, och vilka förväntningar som riktas mot olika kroppar. Om hur det ser ut idag och vilka platser vi vill skapa och uppleva. På engelska.

From Fetish burlesque, gogo dancing and performing at exclusive fetish events, modeling, working at professional dungeons and navigating local fetish communities, Eden has over a decade of involvement in BDSM across two continents. 

Foto Erik Matsson