Konstutställning

QueerArtFestJesper

Jesper Bror Palmqvist, Född 1996, Bjursås, Dalarna

I min praktik jobbar jag med identitet som en form av terapi. Odefinierbara och queera identiteter intresserar mig och jag undersöker hur dessa identiteter villkoras i samhället genom estetik, materialitet och narrativa strukturer. Jag tar avstamp i min egen biografi och låter relationer, strukturer och system jag möter röra sig mellan det privata och det allmänna i min konst.

Genom olika medier som måleri, film, installation och skulptur letar jag kryphål för att komma undan den heterosexuella och vita logik som dominerar det allmänna. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid materialval och tonalitet. Jag hämtar objekt, scener, folklore och dokument laddade med en egen historia ur min omgivning och låter mina tillägg utgöra ytterligare ett lager. Det konceptuella och det intuitiva ingår här som två element som kompletterar och informerar varandra. Att distribuera en berättelse över flera lager ger mina verk en möjlighet att skapa en egen språklighet med betraktaren och därmed överordna sig bedömningar.

QueerArtFestJesper1
QueerArtFestJesper2
QueerArtFestBertoLee2

Berto Lee är en svensk bildkonstnär född i Chile. Han utforskar sin närmsta queermiljö genom att fotografera intima möten – nära inpå kroppsliga landskap där känslan står i fokus. I utställningen tas du från det stillsamt privata till extrovert politisk aktivism som porträtteras via fotojournalistiska demonstrationer. Genom sitt bildspråk vill Berto ta med deltagare på en resa genom värme, kyla, glädje, vemod, sexlust och aversion, här finns inga gränser mellan verklighet och fantasi.

 Under de senaste 12 åren har Berto levt och verkat över hela världen med Barcelona och Berlin som primära inspirationskällor. I Berlin utförde han dessutom en omvälvande praktik hos Fredrik Altinell som en del av sin utbildning i fotokonst vid Fridhems Folkhögskola.

 Genom livet har han mött människor som gjort avtryck hos honom och byggt ett expansivt arkiv av porträtt, dokumentära ögonblicksbilder och fotojournalistik där han försökt blottlägga individernas essens.

QueerArtFestBertoLee5
QueerArtFestBertoLee6
QueerArtFestBertoLee7
QueerArtFestBertoLee8
QueerArtFestBertoLee4